5. ročník

             Téma: Hana ZELINOVÁ v komikse
    
        Ocenené práce 5. ročníka súťaže
    
                                       1. kategória – od 6 do 10 rokov
       ZŠ s MŠ ul. M. R. Štefánika, Vrútky
2. miesto: Zuzana Rimáková
      ZŠ s MŠ Sedlice
3. miesto: Marek Paločko
       ZŠ pre 1. – 4. ročník, Fričovce                                                                 

   2. kategória – od 11 do 15 rokov
1. miesto: Erika Czáková
                  ZŠ Školská 1, Fiľakovo
2. miesto: Ema Lavríková
       ZŠ s MŠ Vagonárska ul., Poprad – Sp. Sobota
3. miesto: TerezkaOravcová
      ZŠ Ľ. Štúra, Komenského ul, Modra

   3. kategória – od 16 do 18 rokov
1. miesto: Rudolf Suran
       Spojená škola, Hattalova ul., Nižná
       SUŠ Prešov, Vodárenská 3, Prešov
      Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Košice
4. kategória – zahraniční Slováci
1. – 3. miesto: neudelená cena

1. miesto:  Tatiana Dvorská
       Valentína Klučková
       David Bernát
       Monika Čechová
       Zdenek Daniel
       ZŠ s MŠ Štefanov
 2. miesto: Filip Václav
       ZŠ sv. Ladislava, Lipová 3868, Topoľčany
 3. miesto: Adam Drahoš
       ZŠ sv. Ladislava, Lipová 3868, Topoľčany

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára