1. ročník
Téma: Martin Kukučín v komikse

Ocenené práce 1. ročníka súťaže


1. kategória – od 6 do 10 rokov
1. miesto: neudelená cena
2. miesto: neudelená cena
3. miesto: neudelená cena

2. kategória – od 11 do 15 rokov
1. miesto: Rudolf Turiak,
                            ZŠ, Ul. M.R. Štefánika 2007, Čadca
                            ZŠ, Školská 1, Fiľakovo
                            ZŠ Tematínska ul. 2092, Nové Mesto nad Váhom
3. miesto: Dong Thy Hoang,
                            ZŠ, Mierové námestie 255 / 27,  Handlová


3. kategória – od 16 do 18 rokov
1. miesto: Eduard Daniš,
                           SOŠ Elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
2. miesto: Marek Popaďák,
                           Stredná umelecká škola,Staničná 8, Trenčín
3. miesto: Andrea Telúchová,
                           Spojená škola, Hattalova 471, Nižná


4. kategória – práce vytvorené na počítači   
1. miesto: Adela Režná,
                           Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín
2. miesto: Peter Madigár,
                          SOŠ, Slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica
3. miesto: Peter Babic,
                          Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára