4. ročník


           Téma: Pavol DOBŠINSKÝ v komikse
    
 Ocenené práce 4. ročníka súťaže
   
                                       1. kategória – od 6 do 10 rokov
1. miesto: Tamara Ambrová
       ZŠ s MŠ Pionierska, Gbely
       ZŠ s MŠ, Odborárska ul., Bratislava
3. miesto: Erika Takáčová
       ZŠ Fričovce, Široké

   2. kategória – od 11 do 15 rokov
1. miesto: Erika Czáková
                 ZŠ Školská 1, Fiľakovo
2. miesto: Tomáš Blahuta
      ZŠ a MŠ, Na výhone, Moravany nad Váhom
            2. miesto: Martina Fulierová
                           ZŠ a MŠ, Na výhone, Moravany nad Váhom
3. miesto: KristínaVargová
      ZŠ, Ul. P. Šafárika, Prievidza

   3. kategória – od 16 do 18 rokov
1. miesto: Rudolf Suran
       Spojená škola, Hattalova ul., Nižná
       Bilingválne gymnázium T. Ružičku , Žilina
       SOŠ Cintorínska 4, Nitra

4. kategória – zahraniční Slováci
1. – 3. miesto: neudelená cena

5. kategória – práce vytvorené na počítači   
1. miesto: LenkaMrázová
       ZŠ s MŠ Odborárska 2, Bratislava
      Adam  Hrubša
      ZŠ s MŠ Štefanov
       Cirkevná spojená škola, Švermova 10, Snina

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára