3. ročník

         Téma: Jozef Cíger Hronský v komikse
    
 Ocenené práce 3. ročníka súťaže
    

   1. kategória – od 6 do 10 rokov
      ZŠ Márie Medveckej,  Tvrdošín – Medvedzie
           2. miesto: Andrea Lončáková
                           Spojená škola internátna, Ždaňa
     ZŠ P. O. Hviezdoslava,  Snina

   2. kategória – od 11 do 15 rokov
     ZŠ Školská 1, Fiľakovo
2. miesto: Ivana Ulbríková
     ZŠ Vyhne
     ZŠ na Ulici  P.J. Šafárika , Prievidza
3. miesto: Simona Bušovská
     ZŠ Rozkvet, Považská Bystrica

   3. kategória – od 16 do 18 rokov
1. miesto: Mikuláš Vidán
     SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice
2. miesto: Janka Smolková
     Spojená škola, Hattalova 471, Nižná
     SSUŠ animovanej tvorby, Vlastenecké námestie, Bratislava
     Bilingválne gymnázium T. Ružičku , Žilina

4. kategória – zahraniční Slováci
1. miesto: neudelená cena
2. miesto: neudelená cena
3. miesto: neudelená cena

5. kategória – práce vytvorené na počítači   
                              Cirkevná spojená škola, Švermova ul.,  Snina
2. miesto: Veronika Turacová
      ZŠ Hronské Kľačany
3. miesto: Ľuboš Francistý

     SOŠ elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára