2. ročník


    Téma: P. O. Hviezdoslav v komikse
    
 Ocenené práce 2. ročníka súťaže
   

1. kategória – od 6 do 10 rokov
      ZŠ Márie Medveckej,  Tvrdošín – Medvedzie
2. miesto: neudelená cena
3. miesto: neudelená cena

2. kategória – od 11 do 15 rokov
     ZŠ Školská 1, Fiľakovo
2. miesto: Filip Stovíček
     Gymnázium Hubeného 23, Bratislava
     ZŠ Jána Domastu, Cabaj – Čápor 1085
     ZŠ  Hronské Kľačany 322

3. kategória – od 16 do 18 rokov
                  Spojená škola, Hattalova 471, Nižná
1. miesto: Laura Shala
     Gymnázium , Poštová 9,  Košice
2. miesto: Petra Fenďová
      Gymnázium, Poštová 9, Košice
      SOŠ,  Školská 5,  Banská Bystrica

4. kategória – zahraniční Slováci
1. – 3. miesto: neudelená cena

5. kategória – práce vytvorené na počítači   
1. miesto: Martin Dančej
     Gymnázium, Hubeného 23,  Bratislava
2. miesto: AndreaTelúchová
     Spojená škola, Hattalova 471,  Nižná
3. miesto: Ľuboš Francistý
     SOŠ elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava

Mimoriadne ocenenie riaditeľkou súťaže: Kolektívnapráca žiakov 6. a 8. ročníka

                                  ZŠ s MŠ Štefanov 329

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára