7. ročník

Klasici v komikse
     
 Téma: Svetozár Hurban Vajanský v komikse
    
          Ocenené práce 7. ročníka súťaže
    
                                    1. kategória – od 6 do 10 rokov

1. miesto:  AdriánKaleja
    Špeciálna ZŠ Krompachy      
2. miesto:  EmíliaCicoňová
    ZŠ Fričovce     
3. miesto:  AlenaKollárová
    ZŠ Fričovce     

  2. kategória – od 11 do 15 rokov

1.    miesto: Bianka Ivanková
    ZŠ Lesnícka, Prešov
1. miesto:  Tatiana Hluzinová
     ZŠ s MŠ Rakovice
2. miesto:  Daša Galliková
    Gymnázium sv. F. Assiského, Levoča
3.    miesto: TerezkaOravcová
           Lucia Nemcová
           Ľudovíta Štúra, Modra        

   3. kategória – od 16 do 18 rokov

1. miesto: Ema Lavríková
    Gymnázium, Spišská Nová Ves
2. miesto: Stephanie Cinkoš
    Súkromná SOŠ SD Jednota, Šamorín
    SOŠ UL. slov. partizánov, Považská Bystrica
          
4. kategória – zahraniční Slováci

1.    – 3. miesto: neudelená cena


5. kategória – práce vytvorené na počítači

1. miesto:  JúliaBrezinová
     Lea Borbášová                                                                             
     Kokeltív žiakov ZŠ Ľudovíta Štúra, Modra                  
                                   2. miesto: Adam Palček
  SŠ sv. J. Bosca, Nová Dubnica
                                   3. miesto: Michal Jáge
                                                  ZŠ SNP, Horná Ždaňa
  3. miesto: Denis Migaľ
              Spojená škola, Sečovce


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára