8. ročník

Klasici v komikse
     
 Téma: Jozef Miloslav Hurban v komikse
    
          Ocenené práce 8. ročníka súťaže
    
                                         1. kategória – od 6 do 10 rokov

1. miesto: Laura Štefková
       ZŠ, Záhorácka 919, Borský Mikuláš
2. miesto: Tomáš Haladej
       ZŠ Fričovce     
     ZŠ Ľ.Štúra, Komenského 1/A, Modra

      2. kategória – od 11 do 15 rokov

1.  miesto: Lenka Stanková
      Základná škola s materskou školou Stakčín
2.  miesto: Tamara Tóthová
       ZŠ, Sídlisko SNP 1415/49, Galanta
3.  miesto:  Adam Martiška
      Gymnázium Topoľčany  
3.  miesto: Veronika Serenčová
     ZŠ Lesnícka, Prešov       

      3. kategória – od 16 do 18 rokov

1. miesto: Tomáš Paulen
     Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina
2. miesto: Tatiana Hluzinová
     Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany
     Gymnázium Pavla Ušáka Olivu, Poprad

   4. kategória – zahraniční Slováci

1.      – 3. miesto: neudelená cena

    5. kategória – práce vytvorené na počítači

1. miesto: Ján Sorokáč
     Škola úžitkového výtvarníctva Jakobyho 15, Košice                  
                                        2. miesto: Mário Sekerák
                                                           SOŠ Košická 20, Prešov                              
3. miesto: Kokeltív žiakov
        Jakub Polák
       Juraj Riška
                 Lucia Križánková
      ViktóriaPechová
          NikolaVyrúbalová
     Lenka Burdová
           BibianaHlavenková
     Emma Cintulová

  ZŠ s MŠ Štefanov

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára