Klasici v komikse
      Téma: Jozef Gregor TAJOVSKÝ v komikse
    
       Ocenené práce 6. ročníka súťaže
    
                                   1. kategória – od 6 do 10 rokov


1. miesto: Jana Špitaliková
      ZŠ s MŠ Stakčín       
2. miesto: Zuzana Rimáková
     ZŠ s MŠ Sedlice      
3. miesto: Michaela Lišková
     ZŠ Ľudovíta Štúra, Modra


2. kategória – od 11 do 15 rokov


1. miesto: Tatiana Hluzinová
     ZŠ s MŠ Rakovice
2. miesto: Oľga Koleva
     ZŠ Adyho, Štúrovo
     ZŠ Teodora Jozefa Mousona, Michalovce
3. miesto: Oliver Gábor
     ŠZŠ, Krompachy


  3. kategória – od 16 do 18 rokov


1. miesto: Gabriel Nagypál
     Škola úžitkového výtvarníctva, Košice
1. miesto: Ján Sorokáč
     Škola úžitkového výtvarníctva, Košice
     SOŠ, Košická, Prešov
2. miesto: Soňa Volčková
     SOŠ, Košická, Prešov
3. miesto: Erich Bačo
     Škola úžitkového výtvarníctva, Košice
     Spojená škola, Hattalova, Nižná
4. kategória – zahraniční Slováci

1.– 3. miesto: neudelená cena


5. kategória – práce vytvorené na počítači

1. miesto:  Agáta Čechová
                 Kolektív žiakov ZŠ s MŠ Štefanov
2. miesto: Lenka Lipčáková
     Gymnázium Sv. Jána Zlatoústeho, Humenné
      Sabína Malá

     ZŠ Šaštín-Stráže

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára